Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2016

8691 2656
Reposted byheparynabluecosmonautmgd
8690 55cc 500
Reposted bybluecosmonautchaffinch22psychicdevilchimerraRavyna
8685 1ddc
nishe

November 12 2016

6885 16cb
6871 a3f9
Reposted byemenememscontrapalabra
6870 8851
Reposted bymoailunadimidiabluecosmonautbeliveinmecomplicated-ideahereyesrolpustoAmebaessperersolivaganttosiaafigueroladziewczynaschrodingerabarricaderossanajacoszekughrrrlunadimidialottibluebell

November 09 2016

strach jest uzasadniony. o tej porze większość chowa się w koce, plecione ciepłymi warkoczami - osobiste wełniane schrony. myśli fruwają jak pierwsze płatki śniegu, imitują sypiący się styropian elewacji blokowisk. tak zazwyczaj widziałam pierwszy śnieg. spadał cudownie czysty i doskonały, kończąc na ulicy zżartej już u źródeł smogiem i pyłem. i nawet ten brud wydawał się od zawsze czymś szlachetnym. kojarzył się z ciężko rzeźbionym czarnym sercem. 

o tej porze wszystko nabiera dla mnie większego znaczenia. najwięcej myślę, najwięcej chyba też czuję. strach pomyśleć co wydarzy się w podświadomości. 

najciężej jest chyba robić coś, w czym człowiek czuje się źle, w czym się marnuje. gdy robi coś dla świętego spokoju. 
9471 dfb7 500
9470 984b

October 29 2016

9487 098e

October 28 2016

8259 0954
8126 66c9
8106 8cb8
7332 8707 500
7310 0db1 500
7277 15fd

October 27 2016

świecą na niebie coraz częściej, szorstko ocierając się o tęczówki. najczęściej gdy przechodzę między blokowiskami po zmroku. każdy już chroni się miękkim szalikiem, ciepłym kolorem. nie ma zamiaru żegnać z tą pachnącą ostatnimi podrygami słońca i zachodzącą zgnilizną, liśćmi.
tymczasem one niedługo zaczną migotać. 

October 26 2016

2887 8c70 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl